Hlavní obsah

преде́л

Vyskytuje se v

возрастно́й: věková hraniceвозрастно́й преде́л

limita: limita funkceпреде́л фу́нкции

mez: v mezích možnostíв преде́лах допусти́мого

pevnost: tech. mez pevnostiпреде́л про́чности

rámec: v rámci čehoв ра́мках, в преде́лах чего

rozsah: tech. měřicí rozsahдиапазо́н измере́ний, преде́лы измере́ния

strop: ekon. cenový stropве́рхний преде́л/потоло́к цен

dosah: být v dosahuнаходи́ться в преде́лах досяга́емости

dostřel: být na dostřelбыть в преде́лах досяга́емости стрельбы́

hranice: hranice slušnostiпреде́лы прили́чия

možnost: hranice lidských možnostíпреде́л челове́ческих возмо́жностей

překročení: překročení mezíвы́ход за преде́лы

rozpětí: v rozpětí od... do...в преде́лах от... до...

slušnost: v mezích slušnostiв преде́лах прили́чия

věkový: věková hraniceвозрастно́й преде́л

преде́л: za hranicemi, mimo hranice čehoза преде́лами чего