Hlavní obsah

подать

Vyskytuje se v

рука́: na dosah ruky, blízko, co by kamenem dohodilруко́й пода́ть

пети́ция: podat peticiпода́ть пети́цию

отста́вка: podat demisiпода́ть в отставку

разво́д: požádat o rozvodпода́ть на разво́д

суд: zažalovat kohoпода́ть в суд на кого

demise: podat demisiпода́ть в отста́вку

petice: podat peticiпода́ть пети́цию

podat: práv. podat oznámení/žalobuпода́ть заявле́ние/иск

znamení: dát znamení komuпода́ть сигна́л

žaloba: podat žalobu na kohoпредъяви́ть иск кому, пода́ть жа́лобу

dát: Nedal na sobě nic znát.Он не по́дал ви́ду.

hlášení: podat hlášeníпода́ть ра́порт, отрапортова́ть

ozvat se: Ozvi se!Пода́й го́лос!

přistavit: přistavit auto ke vchoduпода́ть маши́ну к подъе́зду

rozehrát: rozehrát míčпода́ть мяч

rozvod: požádat o rozvodпода́ть на разво́д

stížnost: podat/zamítnout stížnostпода́ть/отклони́ть жа́лобу

zažádat: písemně zažádatпода́ть пи́сьменное заявле́ние

žádost: podat žádost o rozvodпода́ть (заявле́ние) на разво́д

dohodit: coby kamenem dohodilруко́й пода́ть

пода́ть: prostřít, dát na stůl jídlo ap.пода́ть на стол