Hlavní obsah

по́льзователь

Podstatné jméno, rod mužský

  • uživatelконе́чный по́льзовательkoncový uživatel

Vyskytuje se v

внима́ние: Upozornění pro uživatele!Внима́нию по́льзователей!

искушённый: zběhlý uživatelискушённый по́льзователь

руково́дство: uživatelský manuálруково́дство по́льзователя

jméno: výp. uživatelské jménoи́мя по́льзователя, и́мя учётной за́писи

koncový: koncový zákazník/uživatelконе́чный покупа́тель/по́льзователь

podpora: výp. uživatelská podporaподде́ржка по́льзователей

profil: uživatelský profilка́рточка по́льзователя

přívětivý: uživatelsky přívětivý ovládání ap.удо́бный для по́льзователя

účet: uživatelský účetпо́льзовательский счёт, счёт по́льзователя, акка́унт

uživatelský: uživatelské jménoи́мя по́льзователя

manuál: uživatelský manuálруково́дство по́льзователя

pokročilý: výp. pokročilý uživatelпродви́нутый по́льзователь

přihlásit: přihlásit nového uživateleзарегистри́ровать но́вого по́льзователя

přihlášený: přihlášený uživatelзарегистри́рованный по́льзователь

příručka: uživatelská příručkaруково́дство по́льзователя

uživatel: manuál pro uživateleруково́дство по́льзователя

uživatelsky: uživatelsky příjemnýудо́бный для по́льзователя

по́льзователь: koncový uživatelконе́чный по́льзователь