Hlavní obsah

нелегко

Vyskytuje se v

сказа́ть: to se snadno řekneлегко́ сказа́ть

легко́: To se lehko řekne! Легко́ сказа́ть!

lehce: lehce vydělané penízeлегко́ зарабо́танные де́ньги

nasnadě: je nasnadě(легко́) напра́шивается

ovlivnitelný: snadno ovlivnitelnýлегко́ поддаю́щийся влия́нию

říct: To se lehko řekne.Легко́ сказа́ть.

nabýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Легко́ пришло́, легко́ ушло́.

pomoc: To je snadná pomoc!Э́тому легко́ помо́чь!

pozbýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Легко́ нажи́л, легко́ и про́жил.