Hlavní obsah

всео́бщий

Vyskytuje se v

обя́занность: všeobecná branná povinnostвсео́бщая вои́нская обя́занность

эквивале́нт: všeobecný ekvivalentвсео́бщий эквивале́нт

разоруже́ние: obecné a úplné odzbrojeníвсео́бщее и по́лное разоруже́ние

вы́боры: přímé/nepřímé/všeobecné volbyпрямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́боры

забасто́вка: všeobecná stávkaвсео́бщая забасто́вка

ста́чка: generální stávkaвсео́бщая ста́чка

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

generální: generální stávkaвсео́бщая забасто́вка

lidský: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

povinnost: všeobecná branná povinnostвсео́бщая во́инская обя́занность

hlasovací: všeobecné hlasovací právoвсео́бщее избира́тельное пра́во

plošný: plošná opatření(все)о́бщие ме́ры

pobouření: vyvolat všeobecné pobouřeníвы́звать всео́бщее возмуще́ние

všeobecný: polit. všeobecné hlasovací právoвсео́бщее избира́тельное пра́во

всео́бщий: všeobecné hlasovací právo всео́бщее избира́тельное пра́во