Hlavní obsah

обя́занность

Podstatné jméno, rod ženský

  1. povinnost, závazekправа́ и обя́занности гра́жданpráva a povinnosti občanů
  2. funkce, úřad

Podstatné jméno, rod ženský

  1. всео́бщая вои́нская обя́занность všeobecná branná povinnost

Vyskytuje se v

обя́занность: všeobecná branná povinnostвсео́бщая вои́нская обя́занность

нести́: mít povinnostiнести́ обя́занности

во́инский: branná povinnostво́инская обя́занность

работода́тель: povinnosti zaměstnavateleобя́занности работода́теля

свяще́нный: vznešená povinnostсвяще́нная обя́занность

супру́жеский: manželské povinnostiсупру́жеские обя́занности

branný: branná povinnostво́инская обя́занность

důkazní: důkazní povinnostобя́занность дока́зывания

povinnost: všeobecná branná povinnostвсео́бщая во́инская обя́занность

právo: práva a povinnosti občanůправа́ и обя́занности гра́ждан

vyživovací: práv. vyživovací povinnostиждиве́нческая обя́занность, алиме́нтное обяза́тельство

závazek: morální závazekмора́льные обя́занности

flákat: flákat službu/povinnostiманки́ровать слу́жбой/обя́занностями

plnění: plnění pracovních povinnostíисполне́ние трудовы́х обя́занностей

vojenský: vojenská povinnostво́инская обя́занность/пови́нность

vyhnout se: vyhnout se povinnosti/odpovědnostiуклони́ться от обя́занности/отве́тственности

vykonat: Vykonal pouze svou povinnost.Он вы́полнил то́лько свою́ обя́занность.

zaměstnavatel: povinnosti zaměstnavateleобя́занности работода́теля

zanedbat: zanedbat své povinnostiпренебре́чь свои́ми обя́занностями

вмени́ть: dát za úkol komu coвмени́ть в обя́занность