Hlavní obsah

включи́ть

Vyskytuje se v

свет: rozsvítitвключи́ть/заже́чь свет

телеви́зор: zapnout televiziвключи́ть телеви́зор

alarm: zapnout alarmвключи́ть охрани́тель/сигнализа́цию

poloha: poloha vypnuto/zapnutoположе́ние вы́ключено/включено́

průvodce: V ceně zájezdu jsou zahrnuty služby průvodce.В сто́имость пое́здки включены́ услу́ги ги́да.

pustit: pustit rádioвключи́ть ра́дио

rádio: zapnout/vypnout rádioвключи́ть/вы́ключить ра́дио

rozsvítit: rozsvítit světloвключи́ть свет

rychlost: Zařaď si rychlost.Включи́ переда́чу.

směrovka: zapnout/vypnout směrovkuвключи́ть/вы́ключить указа́тель поворо́та

světlo: motor. Rozsviťte světla!Включи́те фа́ры!

trojka: zařadit trojku rychlostвключи́ть тре́тью ско́рость

zapnout: zapnout rádio/vařič/televizorвключи́ть ра́дио/плиту́/телеви́зор

zásuvka: zapojit do zásuvkyвключи́ть в розе́тку

включи́ть: zahrnout do smlouvyвключи́ть в догово́р