Hlavní obsah

взгляд

Vyskytuje se v

влюби́ться: zamilovat se na první pohledвлюби́ться с пе́рвого взгля́да

лучи́стый: zářící pohledлучи́стый взгляд

мета́ть: vrhat rozzlobené pohledyмета́ть гне́вные взгля́ды

бе́глый: letmý pohledбе́глый взгляд

бы́стрый: letmý pohledбы́стрый взгляд

вражде́бный: nenávistný pohledвражде́бный взгляд

вызыва́ющий: vyzývavý pohledвызыва́ющий взгляд

ледяно́й: ledový pohledледяно́й взгляд

любо́вь: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

передово́й: moderní názoryпередовы́е взгля́ды

с: zamilovat se na první pohledвлюби́ться с пе́рвого взгля́да

серди́тый: rozhněvaný pohledсерди́тый взгляд

серьёзный: soustředěný pohledсерьёзный взгляд

сме́рить: změřit pohledemсме́рить взгля́дом

стекля́нный: skelný pohledстекля́нный взгляд

пронзи́ть: probodnout pohledemпронзи́ть взгля́дом

pohled: z mého pohleduс мое́й то́чки зре́ния, на мой взгляд

shoda: názorová shodaединомы́слие, совпаде́ние взгля́дов

bezpočet: bezpočet hvězd/obětí/názorůнеисчисли́мость звёзд/жертв/взгля́дов

chlípný: chlípný pohledпохотли́вый взгляд

jednota: názorová jednotaеди́нство взгля́дов

měnit: měnit názoryменя́ть взгля́ды

názor: shoda názorůеди́нство взгля́дов

nenávistný: nenávistný pohledвражде́бный взгляд

pátravý: pátravý pohledпытли́вый взгляд

překonaný: překonané názoryста́рые взгля́ды

přitahovat: přitahovat pohledy kohoпривлека́ть взгля́ды кого

ulpět: ulpět pohledem na kom/čemпри́стально посмотре́ть на кого/что, засты́ть взгля́дом на ком/чём

vyměnit: vyměnit si pohledy s kýmперегляну́ться, обменя́ться взгля́дами с кем

zabouchnout se: zabouchnout se na první pohledвтре́скаться/влюби́ться с пе́рвого взгля́да

závistivý: závistivé pohledyзави́стливые взгля́ды

láska: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

ostříží: ostříží pohledпронзи́тельный взгляд

propíchnout: propíchnout pohledemпронзи́ть взгля́дом

skelný: skelný pohledстекля́нный взгляд

zamilovat se: zamilovat se do koho na první pohledвлюби́ться в кого с пе́рвого взгля́да

взгляд: vrhat po sobě pohledy, vyměňovat si pohledyобменя́ться взгля́дами