Hlavní obsah

čerstvě

Vyskytuje se v

vítr: boční/čerstvý/nárazový vítrбоково́й/све́жий/поры́вистый ве́тер

čerstvý: čerstvé květinyсве́жие цветы́

chléb: čerstvý/tvrdý chlébсве́жий/чёрствый хлеб

nadýchat se: nadýchat se čerstvého vzduchuподыша́ть све́жим во́здухом

ovoce: čerstvé ovoceсве́жие фру́кты

vajíčko: čerstvé vajíčkoсве́жее яйцо́

vzduch: nadechnout se čerstvého vzduchuвдохну́ть све́жий во́здух

natřít: Čerstvě natřeno!Осторо́жно, окра́шено!

све́жий: venku/na čerstvém vzduchuна све́жем во́здухе

хлеб: čerstvý/tvrdý chlébсве́жий/чёрствый хлеб

во́здух: čerstvý vzduchсве́жий во́здух

вы́пуск: čerstvé vydání (novin)све́жий вы́пуск (газе́ты)

подыша́ть: nadýchat se čerstvého vzduchuподыша́ть све́жим во́здухом

фру́кты: čerstvé ovoceсве́жие фрукты

чи́стый: čerstvý vzduchчи́стый во́здух

čerstvě: Pozor, čerstvě natřeno!Осторо́жно, окра́шено!