Hlavní obsah

weichen

Vyskytuje se v

landen: měkce přistátweich landen

abweichen: Verze se v doslovném znění odlišují jedna od druhé.Die Fassung weicht im Wortlaut von der anderen ab.

ausweichen: Vyhýbal se mým pohledům.Er wich meinen Blicken aus.

Ei: vejce (uvařené) naměkko/natvrdoein weich/hart gekochtes Ei

weichen: ustoupit nepřítelidem Feind weichen

jer: tvrdý/měkký jerhartes/weiches Zeichen

měkký: měkká drogadie weiche Droge

měkce: měkce vyslovovat coetw. weich aussprechen

měkko: vejce uvařené na měkkoweich gekochte Eier

nahniličko: vejce nahniličkoweich gekochtes Ei

naměkko: vajíčka naměkkoweich gekochte Eier

podlomit: Hrůza jí podlomila kolena.Vor Entsetzen wurden ihre Knie weich.

tvaroh: měkký tvarohein weicher Quark

uhnout: Uhni se na stranu!Weich zur Seite aus!

uvařit: uvařit vejce natvrdo/naměkkodie Eier hart/weich kochen

vajíčko: vajíčko naměkkoein weich gekochtes Ei

vybočit: Částečně vybočil z tématu.Er wich teilweise vom Thema ab.

zjihnout: Hlas mu zjihl.Seine Stimme wurde weich.

změknout: Led na rybníce změkl.Das Eis auf dem Teich ist weich geworden.

Knie: podlomená kolena strachy ap.weiche Knie