Hlavní obsah

warum

Příslovce

  • pročWarum (auch/denn) nicht?A proč(pak) ne?

Vyskytuje se v

ah: Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!

einfach: Proč ses ho jednoduše nezeptal?Warum hast du ihn nicht einfach gefragt?

warum: A proč(pak) ne?Warum (auch/denn) nicht?

aber: Ale proč(pak)?Aber warum denn?

naštvaný: Proč jsi na mě naštvaný?Warum bist du sauer auf mich?

ne: Proč ne?Warum nicht?

podrážděný: Nevím, proč je tak podrážděný.Ich weiß nicht, warum er so aufgeregt ist.

proč: Proč to děláš?Warum machst du das?