Hlavní obsah

vybraný

Vyskytuje se v

vybrat: vybrat (si)zvolit nejlepší (sich) (aus)wählen, (sich) erwählen, sich aussuchen

vybrat: vybrat (si)peníze ap. abheben*

vybraná: mít na vybranoueine freie Wahl haben

bankomat: vybrat peníze z bankomatuGeld am Bankautomat abheben

dávat: dávat komu na vybranouj-m freie Wahl lassen

pochoutka: vybrané pochoutkyauserlesene Leckerbissen

příhodný: vybrat příhodný název pro coden passenden Namen für etw. aussuchen

varianta: vybrat si druhou variantu plánusich die zweite Variante des Planes auswählen

vybrat: vybrat si povoláníeinen Beruf wählen

vybrat: vybrat daněSteuern erheben

vybrat: Na pomoc lidem v postižených oblastech se vybralo...Für die Menschen in den betroffenen Gebieten wurde... gesammelt.

zatáčka: vybrat zatáčkueine Kurve nehmen