Hlavní obsah

večeře

Vyskytuje se v

ohřát: Co si mám ohřát k večeři?Was soll ich zum Abendessen aufwärmen?

opozdit se: Zase se opozdil k večeři.Er hat sich wieder zum Abendessen verspätet.

připravit: připravit večeřidas Abendessen zubereiten

sezvat: Sezval jsem známé na večeři.Ich lud die Bekannten zum Abendbrot ein.

uvařit: Co dnes uvaříš k večeři?Was wirst du heute zum Abendessen kochen?

bei: právě večeřetbeim Abendessen sein

einschließen: Večeře je zahrnuta v ceně.Das Abendessen ist im Preis eingeschlossen.

essen: obědvat/večeřetzu Mittag/Abend essen

kärglich: jíst chudou večeřiein kärgliches Abendbrot essen

večeře: pozvat koho na večeřij-n zum Abendbrot einladen