Hlavní obsah

světit

Vyskytuje se v

svět: po celém světěin aller Welt

za: za nic na světěum nichts in der Welt

potulovat se: potulovat se po světěin der Welt herumziehen

toulat se: toulat se po světědurch die Welt wandern

známý: známý po celém světěweltbekannt, weltberühmt

účel: Účel světí prostředky.Der Zweck heiligt die Mittel.