Hlavní obsah

slíbený

Přídavné jméno

  • versprochen

Vyskytuje se v

řeholní: řeholní slibdas Ordensgelübde

slib: prezidentský slibdie Vereidigung des Präsidenten

dodržet: dodržet svůj slibsein Versprechen einhalten

mlčenlivost: slib mlčenlivostidas Versprechen der Verschwiegenheit

zdráhání: Bez zdráhání to slíbil.Er versprach es ohne Zögern.

zrušit: zrušit slibdas Versprechen brechen

Versprechen: dát komu slibj-m ein Versprechen geben

brechen: nikdy neporušit svůj slibniemals sein Versprechen brechen

erfüllen: splnit slibein Versprechen erfüllen

erzwingen: vynutit si od koho slibein Versprechen von j-m erzwingen

ihr: Slíbili jsme jí to.Wir haben es ihr versprochen.

versprechen: (při)slíbit pomoc komuj-m Hilfe versprechen