Hlavní obsah

erzwingen

Slovesoa, u

  • vynutit, vymociein Versprechen von j-m erzwingenvynutit si od koho slib

Vyskytuje se v

erzwingen: vynutit si od koho slibein Versprechen von j-m erzwingen