Hlavní obsah

bezwingen

Slovesoa, u

  • přemoci, zdolat nepřítele ap.

Vyskytuje se v

senkrecht: eine senkrechte Felswand bezwingenzdolat svislou skalní stěnu

pokořit: einen Achttausender bezwingenpokořit osmitisícovku

přemoct: die Natur bezwingenpřemoci přírodu

přemoct se: Er konnte sich kaum bezwingen.Nedokázal se přemoci.