Hlavní obsah

senkrecht

Vyskytuje se v

senkrecht: eine senkrechte Felswand bezwingenzdolat svislou skalní stěnu

čára: waagerechte/senkrechte Linievodorovná/svislá čára

kolmo: eine Linie senkrecht zur Ebene ziehennarýsovat přímku kolmo k rovině

kolmý: senkrecht zu etw., auf etw. seinbýt kolmý k čemu, na co

bleiben: Immer (schön) senkrecht bleiben!Hlavně klid!, To chce klid!