Hlavní obsah

právní

Přídavné jméno

  • Rechts-, rechtlich, juristischzajistit právní ochranu komuj-m Rechtsschutz gewährleistenprávní normydie Rechtsnormenprávní předer Rechtsstreitprávní cestader Rechtsweg

Vyskytuje se v

institut: (právní) institutsoubor právních norem das (Rechts)Institut

důvod: právní důvodder Rechtsgrund

instituce: práv. právní institucedie Rechtsinstitution

listina: právní listinadie Rechtsurkunde

ochrana: práv. právní ochranader Rechtsschutz

podklad: právní podkladdie Rechtsunterlage

postup: práv. právní postupdas Rechtsverfahren

předpis: práv. právní předpisdie Rechtsvorschrift

případ: lékařský/právní případder medizinische Fall/Rechtsfall

subjekt: práv. právní subjektdas Rechtssubjekt

úkon: práv. právní úkondie Rechtshandlung, das Rechtsgeschäft

zástupce: právní zástupceder Rechtsanwalt

platnost: nabýt (právní) platnostiin Geltung kommen

rádce: zeptat se na co právního rádceden Rechtsberater nach etw. fragen