Hlavní obsah

posadit se

Vyskytuje se v

Schoß: sich auf j-s Schoß setzen/j-m auf den Schoß setzenposadit se komu na klín

vor: sich vor den Fernseher setzenposadit se před televizi

bitte: Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!

Schatten: sich in den Schatten setzenposadit se do stínu

setzen: Setzt euch!Posaďte se!

setzen: sich ein Kind auf den Schoß setzenposadit si dítě na klín