Hlavní obsah

plakat

Vyskytuje se v

halb: zpola se smějíc, zpola plačíchalb lachend, halb weinend

Träne: plakat smíchyTränen lachen

dass: Byla tak smutná, že plakala.Sie war so traurig, dass sie weinte.

zumute: Je jí do pláče.Ihr ist zum Weinen zumute.

lítost: plakat lítostívor Traurigkeit weinen

hořce: hořce plakatbitterlich weinen

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

napuchlý: oči napuchlé od pláčevom Weinen verquollene Augen

píchnout: ein Plakat an das Brett stechenpíchnout plakát na nástěnku

strhat: Plakate von der Wand abreißenstrhat plakáty ze zdi

vztek: plakat vztekyvor Wut weinen