Hlavní obsah

pár

Číslovka

  • ein paarza pár minutin ein paar Minutenpár slovein paar Worte

Vyskytuje se v

mračno: mračno párydie Dampfwolke

rodičovský: rodičovský párdas Elternpaar

týden: za pár týdnůin einigen Wochen

den: za pár dnůin ein paar Tagen

facka: dostat pár facek od kohoein paar Ohrfeigen von j-m kriegen

groš: koupit co za pár grošůetw. für ein paar Groschen kaufen

koledovat si: Koleduješ si o pár pohlavků.Du kriegst bald ein paar.

pár: za pár minutin ein paar Minuten

ponožka: pár ponožekein Paar Socken

prohodit: prohodit pár slovein Paar Worte einwerfen

spravit: Spraví to pár korun.Ein paar Kronen machen es wieder gut.

vyfoukávat: Lokomotiva vyfukovala oblaka páry.Die Lokomotive stieß Dampfwolken aus.

vyhrabat: Vyhrabal z kapsy pár mincí.Er wühlte ein paar Münzen aus der Tasche.

vyprchat: Za pár minut z něj vztek vyprchal.Sein Ärger war in ein paar Minuten verflogen.

závěrem: Ještě pár slov závěrem.Gestatten Sie abschließend noch ein paar Worte.