Hlavní obsah

označený

Vyskytuje se v

označení: obchodní označenídie Geschäftsbezeichnung

jako: hovor. označit koho jako zlodějej-n als Dieb bezeichnen

kolečko: označit co kolečkemetw. mit einem Kreis markieren

křížek: označit co křížkemetw. mit einem Kreuz markieren

označit: označit stránky číslicemidie Seiten mit Nummern kennzeichnen

Karte: označit (si) jízdenkueine Karte entwerten

markieren: označit místo v textu červenou tužkoueine Textstelle mit einem roten Stift markieren

stempeln: být označený za zlodějezum Dieb gestempelt werden