Hlavní obsah

občanský

Přídavné jméno

  1. (týkající se občanů) Bürger-, bürgerlich, Zivil-občanská práva a povinnostidie Bürgerrechte und Bürgerpflichtenobčanský průkazder Personalausweispráv. občanské právodas Zivilrechtobčanský zákoníkdas Bürgerliche Gesetzbuch, SwD das Zivilgesetzbuch
  2. (nevojenský, civilní) Zivil-, zivilobčanské povoláníder Zivilberuf

Vyskytuje se v

povinnost: občanská/pracovní povinnostdie Bürgerpflicht/Arbeitspflicht

průkaz: občanský průkazder Personalausweis

výchova: občanská výchovadie Sozialkunde

zákoník: občanský/obchodní zákoníkdas Bürgerliche Gesetzbuch/Handelsgesetzbuch