Hlavní obsah

bürgerlich

Vyskytuje se v

Freiheit: persönliche/politische/bürgerliche Freiheitosobní/politická/občanská svoboda

Partei: eine bürgerliche/demokratische/liberale Parteiobčanská/demokratická/liberální strana

Recht: das bürgerliche/öffentliche Rechtobčanské/veřejné právo