Hlavní obsah

měsíční

Přídavné jméno

  1. (o nebeském tělese) Mond-měsíční rokdas Mondjahr
  2. (trvající měsíc) Monats-měsíční platder Monatslohnměsíční lhůtadie Monatsfrist
  3. (měsíc starý) einmonatigměsíční dítěeinmonatiges Kind

Vyskytuje se v

kráter: astron. měsíční kráterder Mondkrater

příjem: hrubý měsíční příjem zaměstnancedas Bruttomonatsgehalt des Arbeitnehmers

splátka: měsíční splátkydie Monatsraten

světlo: měsíční světlodas Mondlicht

nájemné: měsíční/roční nájemnédie Monatsmiete/Jahresmiete

plat: měsíční/roční platder Monatslohn/das Jahresgehalt

rozvrh: denní/týdenní/měsíční rozvrhder Tagesplan/Wochenplan/Monatsplan

měsíční: měsíční rokdas Mondjahr