Hlavní obsah

dlužit

Nedokonavé sloveso

  • schuldenKolik ti dlužím?Was schulde ich dir?

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit schuldig sein

omluva: Dlužím ti omluvu.Ich schulde dir eine Entschuldigung.

vindra: Nedlužím ti už ani vindru!Ich schulde dir keinen Groschen mehr!

zůstat: nezůstat komu nic dluženj-m nichts schuldig bleiben

Rechenschaft: nezůstat komu nic dluženj-m keine Rechenschaft schuldig sein

Geld: půjčit/dlužit peníze komuj-m Geld borgen/schulden

kriegen: Dostanu od tebe ještě 5 euro., Dlužíš mi ještě 5 euro.Ich kriege noch 5 Euro von dir.

schuldig: Dlužím mu ještě pět eur.Ich bin ihm noch fünf Euro schuldig.

dlužit: Kolik ti dlužím?Was schulde ich dir?