Hlavní obsah

dlužit

Nedokonavé sloveso

  • schuldenKolik ti dlužím?Was schulde ich dir?

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit schuldig sein

dlužný: dluženpovinen schuldig

dlužný: být dlužen za nájemmit der Miete im Rückstand sein

omluva: Dlužím ti omluvu.Ich schulde dir eine Entschuldigung.

vindra: Nedlužím ti už ani vindru!Ich schulde dir keinen Groschen mehr!

dlužný: To mi byl čert dlužen.Das hat mir noch gefehlt!

dlužný: nezůstat nikomu nic dluženniemandem etwas schuldig bleiben

zůstat: nezůstat komu nic dluženj-m nichts schuldig bleiben

Rechenschaft: j-m keine Rechenschaft schuldig seinnezůstat komu nic dlužen

Geld: j-m Geld borgen/schuldenpůjčit/dlužit peníze komu

kriegen: Ich kriege noch 5 Euro von dir.Dostanu od tebe ještě 5 euro., Dlužíš mi ještě 5 euro.

schuldig: Ich bin ihm noch fünf Euro schuldig.Dlužím mu ještě pět eur.

schuldig: Was bin ich schuldig?Co jsem dlužen?