Hlavní obsah

bemerken

Vyskytuje se v

finster: všimnout si podezřelé siluetyeine finstere Silhouette bemerken

magisch: všímat si magických znamenímagische Zeichen bemerken

okraj: poznamenat (jen) na okraj coetw. (nur) am Rande bemerken

trefně: trefně poznamenattreffend bemerken

zpozorovat: zpozorovat svou chybuseinen Fehler bemerken

bemerken: podotknout co na okrajetw. am Rande bemerken