Hlavní obsah

ausreden

Vyskytuje se v

tausend: mít tisíc výmluvtausend Ausreden haben

allerlei: mít všelijaké výmluvyallerlei Ausreden haben

Ausrede: planá výmluvahovor. eine faule Ausrede

billig: mít laciné výmluvybillige Ausreden haben

parat: mít připravenu výmluvueine Ausrede parat haben

solcherlei: Takové výmluvy znám!Solcherlei Ausreden kenne ich!

výmluva: vymyslet si chabou výmluvusich eine lahme Ausrede ausdenken

vymluvit: Nedal si to vymluvit.Er ließ es sich nicht ausreden.

žádný: Žádné výmluvy.Keine Ausreden.

ausreden: vymluvit se, vypovídat se kamarádce ap.sich ausreden