Hlavní obsah

Nachfrage

Die, podstatné jméno~, ~n

  • úř.poptávkagroße Nachfrage nach Digitalkamerasvelká poptávka po digitálních fotoaparátech

Vyskytuje se v

Angebot: nabídka a poptávkaekon. Angebot und Nachfrage

lau: Poptávka je nevelká.přen. Die Nachfrage ist lau.

nachfragen: informovat se na finančním úřadě o daníchbeim Finanzamt wegen der Steuer nachfragen

steigern: Musíme zvýšit produkci, jinak neuspokojíme poptávku.Wir müssen die Produktion steigern, sonst befriedigen wir nicht die Nachfrage.

nabídka: ekon. zákon nabídky a poptávkydas Gesetz von Angebot und Nachfrage

poptávka: nabídka a poptávkaAngebot und Nachfrage

optání: Děkuji za optání.Danke für die Nachfrage.

Nachfrage: velká poptávka po digitálních fotoaparátechgroße Nachfrage nach Digitalkameras