Hlavní obsah

Miene

Die, podstatné jméno~, ~n

  • výraz tváře/obličejeeine feierliche Miene aufsetzennasadit slavnostní výraz

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. keine Miene verziehen nehnout ani brvou, ani nemrknout

Vyskytuje se v

nehnutý: nehnutý výraz obličejeunbewegte Miene

přísně: tvářit se přísněstrenge Miene machen

tristní: nasadit tristní výrazeine triste Miene aufsetzen

vážný: nasadit vážnou tvářeine ernsthafte Miene aufsetzen

kamenný: zachovat kamennou tvářsteinerne Miene behalten

Miene: nasadit slavnostní výrazeine feierliche Miene aufsetzen