Hlavní obsah

Magen

Der, podstatné jméno~s, -ä-/~

  • žaludekhovor. Mir knurrt der Magen.Kručí mi v břiše.

Der, podstatné jméno~s, -ä-/~

  1. j-m dreht sich der Magen um komu se zvedá žaludek je zle
  2. j-m (schwer) im/auf dem Magen liegen hovor.ležet komu v žaludku

Vyskytuje se v

Magen: komu se zvedá žaludek je zlej-m dreht sich der Magen um

drücken: Jídlo mě tlačí v žaludku.Die Speise drückt mich im Magen.

knurren: komu kručí v břišej-m knurrt der Magen

plný: mít plný žaludekeinen vollen Magen haben

pumpovat: med. pumpovat komu žaludekj-m den Magen aushebern

břicho: Kručí mu v břiše.Ihm knurrt der Magen.

dráždit: Ostré jídlo dráždí žaludek.Scharfes Essen reizt den Magen.

kručet: Kručí mi v břiše.Mir knurrt der Magen.

lačný: brát lék na lačný žaludekein Medikament auf nüchternen Magen einnehmen

pokazit: Včera jsem si pokazil žaludek.Gestern habe ich mir den Magen verdorben.

překyselovat: Víno překyseluje žaludek.Wein übersäuert den Magen.

přeplněný: Mám přeplněný žaludek!Mein Magen ist überladen!

svírat se: Žaludek se mu svírá.Sein Magen krampft sich.

zasytit: zasytit žaludekden Magen sättigen

zavést: med. zavést komu sondu do žaludkuj-m eine Sonde in den Magen einführen

zkazit: zkazit si žaludeksich den Magen verderben

zvednout se: Zvedl se mu žaludek.Sein Magen hob sich.

žaludek: Kručí mu v žaludku.Ihm knurrt der Magen.

gehen: Láska prochází žaludkem.Liebe geht durch den Magen.