Hlavní obsah

Gericht

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. soud instituce, budova
  2. soud sbor soudců

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

Vyskytuje se v

auftreten: vystupovat před soudem jako svědekvor dem Gericht als Zeuge auftreten

einfach: dávat přednost jednoduchým pokrmůmeinfache Gerichte bevorzugen

beschwören: odpřisáhnout výpověď před soudemdie Aussage vor Gericht beschwören

laden: Byl předvolán k soudu.Er wurde vor Gericht geladen.

überantworten: předat únosce soududen Entführer dem Gericht überantworten

vorliegen: Průkazný materiál je dán k dispozici soudu.Das Beweismaterial liegt dem Gericht vor.

nadřízený: nadřízený soudübergeordnetes Gericht

pohrdání: pohrdání soudemdie Missachtung des Gerichts

soud: hnát koho před soudj-n vor Gericht bringen

vysoký: práv. Nejvyšší souddas Oberste Gericht, das Höchstgericht

druh: jídla všech druhůGerichte aller Art

lahodný: lahodný nápoj/pokrmleckeres Getränk/köstliches Gericht

okořenit: To jídlo jsi příliš okořenil.Du hast das Gericht zu viel gewürzt/überwürzt.

ostře: ostře kořeněné jídloscharf gewürztes Gericht

pohnat: pohnat koho k souduj-n vor Gericht zitieren

pokrm: připravovat pokrmein Gericht zubereiten

předstoupit: předstoupit před soudsich dem Gericht stellen

příprava: příprava jídladie Zubereitung eines Gerichtes

příslušný: příslušný úřad/souddas zuständige Amt/Gericht

svědčit: svědčit u souduvor Gericht zeugen

sytý: syté jídloein sättigendes Gericht

Gericht: stát před soudemvor Gericht stehen