Hlavní obsah

Farbe

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. barva zelená ap.die kalte/warme Farbestudená/teplá barvaFarben aufeinander abstimmenvzájemně sladit barvyDie Farbe geht aus/verblasst.Barva pouští/bledne.
  2. barevnost fotografie, malby ap.
  3. barva nátěrová, olejová ap.eine Farbe verdünnen(z)ředit barvuFarben mischen(s)míchat barvy

Vyskytuje se v

Farbe: (z)měnit barvu ve tvářidie Farbe wechseln

beimischen: přimíchat do barvy jinoueiner Farbe eine andere beimischen

unterscheiden: rozeznat dvojčata/barvyZwillinge/Farben unterscheiden

verschießen: Tato barva na slunci rychle bledne.Diese Farbe verschießt schnell in der Sonne.

wählen: Jakou barvu sis vybral?Welche Farbe hast du gewählt?

hrát: hrát všemi barvamiin allen Farben schillern

neutrální: výtv. neutrální barvaneutrale Farbe

barevně: barevně se lišitsich in der Farbe unterscheiden

jít: Barvy jdou k sobě.Die Farben passen zusammen.

kombinace: kombinace bareveine Kombination von Farben

křiklavý: křiklavé barvyknallige/grelle/schreiende Farben

namočit: namočit štětec do barvyden Pinsel in die Farbe eintauchen

oslnivý: oslnivé barvyblendende Farben

paleta: paleta s barvamidie Palette mit Farben

rozlišit: rozlišit údaje diagramu barvoudie Angaben des Diagramms durch die Farbe unterscheiden

šeredný: šeredná barvahässliche Farbe

tlouct se: Barvy jeho oblečení se tlučou.Die Farben seiner Bekleidung beißen sich.

toliko: Liší se od sebe toliko barvou.Sie unterscheiden sich voneinander lediglich in der Farbe.

vybledlý: vybledlé barvyblasse Farben

zkombinovat: zkombinovat barvydie Farben kombinieren

barva: hrát všemi barvamiin allen Farben schillern

bekennen: přiznat barvuFarbe bekennen