Hlavní obsah

Dichter

Der, podstatné jméno~s, ~

  • básníkein tschechischer Dichterčeský básník

Vyskytuje se v

Dichte: hustota dopravydie Dichte des Verkehrs

Leder: zůstat u míčedicht am Leder bleiben

aneinander: Stany stojí těsně u sebe.Die Zelte stehen dicht aneinander.

dichten: utěsnit střechu čímdas Dach mit etw. dichten

Dichter: český básníkein tschechischer Dichter

hned: hned vedle našeho domudicht neben unserem Haus

hustě: hustě obydlenýdicht bevölkert

hustý: hustá látkadicker/dichter Stoff

nahusto: nahusto stěsnanýdicht gedrängt

opovrhovaný: opovrhovaný básníkein verachteter Dichter

talentovaný: talentovaný básníkein talentierter Dichter

těsně: projet těsně kolem koho/čehodicht an j-m/etw. vorbeifahren

verš: recitovat/skládat veršeVerse deklamieren/dichten

železnice: hustá síť železnicdichtes Eisenbahnnetzwerk

dicht: tělo na tělo, hlava na hlavěhovor. dicht an/bei dicht