Hlavní obsah

Beschluss

Der, podstatné jméno~es, -ü-e

Vyskytuje se v

fassen: usnést se, rozhodnout seeinen Beschluss fassen

rozhodnutí: podle soudního rozhodnutílaut gerichtlichem Beschluss

Beschluss: rozhodnutí o zavedení uniforemein Beschluss über die Einführung der Uniformen