Hlavní obsah

Beherrschung

Vyskytuje se v

verlieren: ztratit sebeovládánídie Beherrschung verlieren

Beherrschung: říci co s velkým ovládánímetw. mit großer Beherrschung sagen