Hlavní obsah

čistit

Vyskytuje se v

čistě: čistě vlněný svetrreinwollener Pulli

čistě: čistě zlatýechtgolden

čistě: čistě náhodnýrein zufällig

čistě: čistě vědecký zájemrein wissenschaftliches Interesse

chemicky: chemicky čistit coetw. chemisch reinigen

záležitost: čistě formální záležitostreine Formsache

rein: rein singenzpívat čistě

beziehen: die Betten frisch beziehenčistě povléknout peřiny

Nase: sich die Nase putzenčistit si nos

putzen: (sich) die Zähne putzenčistit (si) zuby

putzen: Möhren putzenčistit mrkev

rein: Das ist ein rein privates Gespräch.To je čistě soukromý rozhovor.

überziehen: die Betten frisch überziehenčistě povléknout postele