Hlavní obsah

vyvolání

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

rozruch: vyvolat rozruchfare scalpore, provocare confusione

vyvolat: vyvolat pocit vinyprovocare il senso di colpa

adito: umožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemudare/lasciare adito a qc

aguzzare: vyvolat chuť k jídlu, povzbudit apetitaguzzare l'appetito

allergia: vyvolat alergii u kohodare allergia, far venire l'allergia a q

ansa: vyvolat kritiku, zavdat příčinu kriticedare ansa alle critiche

apprensione: znepokojit, vyvolat obavy kohomettere in apprensione q

chiasso: dělat rámus, hlučet, přen. vyvolat rozruch/povyk/popraskfar chiasso

dubbio: zpochybnit co, vyvolat pochybnosti o čemmettere qc in dubbio

fotografia: vyvolat fotkusviluppare una fotografia

lavagna: vyvolat koho k tabulichiamare q alla lavagna

lite: vyvolat hádku s kýmattaccare lite con q

menare: vyvolat (velký) rozruchmenare (molto) rumore

provocare: vyvolat rvačkuprovocare una rissa

richiamare: vyvolat data z počítačerichiamare dati

scandalo: vyvol(áv)at pohoršenídare scandalo

sensazione: vyvolat/způsobit senzacifare sensazione

sganciare: svrhnout bombu, přen. vyvolat senzacisganciare una bomba

indurre: Lék může vyvolat ospalost.Il farmaco può indurre sonnolenza.

suscitare: Film vyvolal skandál.Il film ha suscitato uno scandalo.

battere: rozbušit srdce komu, vyvolat milostné vzplanutí u kohofar battere il cuore a q

saltare: svrhnout vládu, vyvolat vládní krizifar saltare il governo

strepito: budit rozruch, vyvolat povyk o osobě i věcipřen. fare strepito