Hlavní obsah

veškerý, veškeren

Zájmeno

  • tutto/-a(celý) intero/-a, ognimimo veškeré podezřeníoltre ogni sospettomimo veškerou pochybnostfuori discussione

Vyskytuje se v

předčit: předčit (veškerá) očekávánísuperare le aspettative

vynaložit: vynaložit maximální/veškeré úsilí k čemufare il possibile per fare qc, adoperarsi per qc, usare ogni sforzo per fare qc

pochovat: Pochoval veškeré své naděje.Ha seppellito tutte le sue speranze.

vyvlastnit: Vyvlastnili mu veškerý majetek.L'hanno espropriato di tutti i suoi beni.

pohřbít: pohřbít veškeré nadějefrustrare/far svanire tutte le speranze

comfort: s veškerým komfortemcon tutti i comfort

discussione: mimo veškerou pochybnostfuori discussione

liquefarsi: Veškeré jejich úspory se vypařily.I loro risparmi si sono liquefatti.

sospetto: mimo veškeré podezřeníoltre ogni sospetto

spendere: vynaložit veškerou energii na cospendere tutte le energie per fare qc

speranza: ztratit veškeré naděje na coperdere ogni speranza di qc

condannare: Veškeré nepřímé důkazy ho usvědčují.Tutti gli indizi lo condannano.

declinare: Odmítl veškerou odpovědnost.Ha declinato ogni responsabilità.

mettere: Této práci věnujeme veškeré úsilí.Mettiamo tutte le energie in questo lavoro.

oltrepassare: Překračuje to (veškeré) meze.přen. Questo oltrepassa i limiti/la misura.

veškerý: mimo veškeré podezřeníoltre ogni sospetto