Hlavní obsah

uložení

Vyskytuje se v

hrob: být uložen do hrobuessere deposto nella tomba

uložit: Půjdu uložit děti.Vado a mettere i bambini a letto.

contestare: contestare una contravvenzione a quložit pokutu komu

deposito: dare in deposito qculožit/svěřit do úschovy

elevare: elevare una contravvenzioneuložit pokutu

punizione: infliggere una punizioneuložit trest

depositare: Ho depositato il denaro in banca.Uložil jsem peníze v bance.

affidare: affidare qc alla memoriazapamatovat si, uložit si do paměti co