Hlavní obsah

soda

Vyskytuje se v

pracovat: tvrdě pracovatlavorare sodo/duro, dřít faticare, hovor. sgobbare

těžce: těžce pracovatlavorare sodo

tvrdě: tvrdě pracovatlavorare sodo

usilovně: usilovně pracovatlavorare intensamente/sodo

uvařený: natvrdo/naměkko uvařený vejcecotto sodo/alla coque

vejce: vejce naměkko/natvrdouovo alla coque/sodo

zažívací: bicarbonato di sodiozažívací soda

věc: Pojďme přímo k věci/na věc.Andiamo direttamente al nocciolo/sodo/dunque.

soda: hydroxid sodný, louh (sodný), kaustická sodasoda caustica

sodo: vajíčko natvrdouovo sodo

uovo: vejce natvrdo/naměkkouovo sodo/alla coque