Hlavní obsah

oslovit

Dokonavé sloveso

  1. (promluvit na) koho rivolgersi a q(dát se do řeči) mettersi a parlare con q(neznámého na ulici ap.) abbordare qOslovili ho s nabídkou spolupráce.Si sono rivolti a lui con l'offerta di collaborazione.
  2. (užít jména, titulu) koho chiamare q
  3. přen.(zaujmout) koho interessare q, attirare (l'attenzione di) qpřen.(zapůsobit) impressionare qJejich nabídka mě neoslovila.La loro offerta non mi ha impressionato.

Vyskytuje se v

abbordare: Mi ha abbordato per strada.Oslovil mě na ulici.