Hlavní obsah

oddělení

Vyskytuje se v

infekční: infekční odděleníreparto di isolamento

konstrukční: konstrukční odděleníufficio di progettazione

lůžkový: med. lůžkové odděleníreparto di degenza

oddělený: oddělené ložnicecamere da letto separate

oddělený: oddělený čárkou ve větěseparato dalla virgola

osobní: osobní odděleníufficio del personale

personální: personální oddělení/ředitelufficio/direttore (del) personale

vedoucí: vedoucí oddělení/úřaducapo di reparto/ufficio

veřejnost: oddělení pro styk s veřejnostíreparto di pubbliche relazioni

vývojový: vývojové odděleníreparto di sviluppo

oddělit: Oddělila bílé a barevné prádlo.Ha separato la roba bianca e colorata.

oddělit: přen. oddělit zrno od plevdistinguere il grano dal loglio

pleva: oddělit zrno od plevseparare il grano dal loglio

capo: capo di reparto/ufficiovedoucí oddělení/úřadu

centro: med. centro di rianimazioneanesteziologicko-resuscitační oddělení, zkr. ARO

loglio: separare il grano dal logliooddělit zrno od plev

omicidio: Sezione Omicidioddělení vražd na policii

personale: ufficio personalepersonální oddělení

reparto: reparto venditeprodejní/odbytové oddělení

reparto: reparto di sviluppovývojové oddělení

reparto: reparto omicidioddělení vražd na policii

reparto: reparto maternitàporodnické oddělení

rianimazione: reparto/centro di rianimazioneanesteziologicko-resuscitační oddělení

separazione: separazione dei benioddělené vlastnictví v manželství

ufficio: ufficio venditeprodejní oddělení

ufficio: ufficio del personalepersonální oddělení

unità: unità di rianimazioneanesteziologicko-resuscitační oddělení, zkr. ARO

uscire: uscire dal gruppooddělit se od skupiny

vendita: reparto venditeprodejní/odbytové oddělení

separare: přen. separare il grano dal logliooddělit zrno od plev