Hlavní obsah

nahradit

Dokonavé sloveso

  1. (dát jiný) koho/co kým/čím rimpiazzare, sostituire q/qc con q/qc, cambiare q/qc con q/qc
  2. (zaujmout něčí místo) koho sostituire, supplire q, prendere il posto di qKdo ho teď nahradí?Ora chi prenderà il suo posto?Nahradí jej jeho zástupce.Sarà sostituito dal suo vice.
  3. (vynahradit) co komu compensare q per qc(proplatit výdaje) form. rimborsare qc a q(odškodnit) form. risarcire q per qcNaše firma Vám nahradí vzniklé škody.La nostra ditta Le risarcirà i danni subiti.

Vyskytuje se v

nahradit: Kdo ho teď nahradí?Ora chi prenderà il suo posto?