Hlavní obsah

měření

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zjišťování rozměrů) misurazione f(zjišťování ap.) rilevamento mvýsledky měřenírisultati delle misurazioniměření zrakumisurazione della vista
  2. (porovnávání) čeho s čím comparazione f, commisurazione f di qc con qc

Vyskytuje se v

měřit: měřit (si)pozorovat koho/co squadrare, scrutare, guardare (a lungo) q/qc

délka: měřit 5 metrů na délkuessere lungo 5 metri

měřit se: Nemůžeš se s ním měřit.Non ti puoi paragonare a lui.

dvojí: měřit dvojím metrem nestejný přístupusare due pesi e due misure

misura: (z)měřit co, vzít míru na coprendere la misura di qc

precisione: přesnost měřeníprecisione di misurazione

prova: střetnutí, měření silprova di forza

valutazione: měření/poměřování čeho s čímvalutazione di qc con qc

alto: Jak jsi vysoký?, Kolik měříš?Quanto sei alto?

competere: Nikdo se s ním nemůže měřit.Nessuno può competere con lui.

misurare: Vnější stěna měří na výšku dvacet metrů.La parete esterna misura in altezza venti metri.

quanto: Jak jsi vysoký?, Kolik měříš?Quanto sei alto?

měření: výsledky měřenírisultati delle misurazioni