Hlavní obsah

combinarsi

Vyskytuje se v

combinata: severská/alpská kombinacecombinata nordica/alpina

nordico: severská kombinacesport combinata nordica

combinarsi: Vodík se váže na kyslík.L'idrogeno si combina con l'ossigeno.

poco: Jen se podívej, co jsi vyvedl!Guarda un po' che cosa hai combinato!

combinato: být na tom dobře/špatně, mít to dobré/špatné o situaci ap.essere ben/mal combinato

kombinace: sport. severská kombinacecombinata nordica

kombinovaný: kombinovaný sporákcucina combinata

sdružený: sport. závod sdruženýcombinata nordica

lub: Co má za lubem?Che cosa sta combinando?

nadělat: Nadělali jen samé problémy.Hanno combinato solo i problemi.

pořídit: Nic nepořídil.Non ha combinato niente.

provádět: hovor. Co jste (to) prováděli?(Che) cosa avete combinato?

vyvádět: Co to (sakra) vyvádíš?Ma che (cavolo) stai combinando?

vyvést: Cos to vyvedl?Ma cos'hai combinato?

combinare: sladit kabelku s botamicombinare la borsetta con le scarpe