Hlavní obsah

řešení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

přímočarý: přímočaré řešenírisoluzione semplice

nabízet se: Nabízí se několik řešení.Si offrono più soluzioni.

nalézt: Nalezli jsme řešení.Abbiamo trovato una soluzione.

nedohledno: Řešení je v nedohlednu.La soluzione non è vicina., Non si riesce a vedere la soluzione.

polovičatý: polovičaté řešenísoluzione a metà

řešit: hovor. To neřeš.Lascia stare!, Non ci pensare!

compromesso: kompromisní řešenísoluzione di compromesso

economico: nejlevnější řešeníla soluzione più economica

praticabile: schůdné řešenísoluzione praticabile

soluzione: nalézt řešení, dospět k řešenívenire a una soluzione

spiccio: jít na to rázně/zhurta, neřešit (zbytečně) detailyandare per le spicce

pacifico: mírové řešení konfliktusoluzione pacifica del conflitto

risolvere: Tohle nic neřeší.Questo non risolve niente.

bandolo: přijít čemu na kloub, najít řešení čeho problému ap.trovare il bandolo di qc

pallottola: stříbrná kulka, přen. zázračný lék, zázračné řešenípallottola d'argento

uscita: východisko, řešenívia d'uscita