Hlavní obsah

silo

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

dvojice: fyz. dvojice silcouple de forces

obilí: (za)sít obilísemer le grain

bouře: Kdo seje vítr, sklízí bouři.Qui sème le vent récolte la tempête.

nový: nabýt nových silreconstituer ses forces

sít: Kdo seje vítr, sklízí bouři.Qui sème le vent récolte la tempête.

sklidit: Kdo seje vítr, sklidí bouři.Qui sème le vent récolte la tempête.

épais: hustě sítsemer épais

force: být se silami u konce, být u konce svých silêtre à bout de forces

mieux: ze všech silde son mieux

savoir: Co mu síly stačí., Ze všech sil.Tout ce qu'il sait.

tour: vší silou, ze všech silà tour de bras

cœur: ze všech silde tout son cœur

désespoir: zoufalé vzepětí sil když je vše ztracenol'énergie du désespoir

fer: přetlačování rukou, páka, přen. měření silbras de fer

raccourcir: ze všech sil, vší silou, vší mocíà bras raccourcis

récolter: Kdo seje vítr, sklízí bouři.Qui sème le vent récolte la tempête.

reconstituer: nabý(va)t nových silreconstituer ses forces

réparer: načerpat nových sil, znovu nabrat sílyréparer ses forces

semer: Kdo seje vítr, sklízí bouři.Qui sème le vent récolte la tempête.