Hlavní obsah

hraný

Vyskytuje se v

dáma: hrát si na/dělat ze sebe dámujouer à la madame

divadlo: hrát divadlofaire du théâtre

honěná: hrát na honěnoujouer au chat et à la souris

hrát: hrát velkou dámufaire la duchesse, jouer à la madame

komedie: hrát komediifaire du chiqué

na: hrát na pianojouer du piano

nebezpečný: hrát nebezpečnou hru i přen.jouer un jeu dangereux

panenka: hrát si s panenkoujouer à la poupée

tenis: hrát tenisjouer au tennis

všechen, všechna, všechno: hrát o všechnofaire va-tout

bridž: hrát bridžjouer au bridge

fotbal: hrát fotbaljouer au football

kytara: hrát na kytarujouer de la guitare

slepý: hrát na slepou bábujouer à/au colin-maillard

četník: hrát si na četníky a zlodějejouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)

dvojaký: hrát dvojakou hrujouer un double jeu

hlediště: hrát před vyprodaným hledištěmjouer à guichets fermés

hrát si: hrát si na svém vlastním písečkune s'occuper que de ses propres intérêts

něco: Něco tady nehraje.Ça ne tourne pas rond.

píseček: hrát si na svém písečkuse mêler que de ses affaires

poctivec: hrát si na poctivcefaire le bon apôtre

prim: hrát prim často ironickyavoir le pompon

role: hrát významnou rolijouer un rôle important

špinavý: hrát špinavou hrujouer un sale jeu

hraný: hraný filmfilm long métrage